de strijd

OPERATIE LEEUWENHART

operatie leeuwenhart
gaat over
waarheid

Welkom bij Operatie Leeuwenhart. Deze Operatie moet helpen om het stagnerende hart van onze natie te herstellen. Ons nationale hart ligt murw geslagen, verlamd en verdeeld op de grond, maar waarheid, geloof en hoop kunnen het tij nog keren. De huidige crisis is een waarheidscrisis.

Een leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt vanzelf waarheid.

- vladimir lenin -

operatie leeuwenhart
gaat over
misleiding

Misleiding is overal en mensen die autonome overtuigingen willen vormen op basis van eigen onderzoek en overleg, worden openlijk belachelijk gemaakt of zo ver mogelijk uit beeld verwijderd. Overheden die niet willen dat mensen zelf denken en onderzoeken, hebben in de geschiedenisboeken een bloederig spoor van dood en verderf getrokken. Dit sinistere spoor herhaalt zich voor onze ogen in het heden, in ons eigen land.

Hoe groter de leugen, hoe meer kans dat ze geloofd zal worden.

- adolf hitler-

vrijheid is niet
altijd en overal
vanzelfsprekend

operatie leeuwenhart
gaat over
hoop

Hoewel velen in deze wereld al een onaanvaardbare prijs hebben betaald voor de crisis die over ons is uitgestort, is het voor ons als land nog niet te laat. Menig waakzame landgenoot zoekt de waarheid met een grotere vastberadenheid dan ooit te voren. In weerwil van onderdrukking en intimidatie, groeit de weerstand en de eensgezinde focus om de dikke deken van misleiding en bedrog af te werpen. De grootste corruptie- en chantagepoging in de geschiedenis van de mensheid, zullen we uit óns land verdrijven. Er is nog hoop.
Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.

- george orwell -

operatie leeuwenhart
gaat over
Bevrijding

Leugens zijn als demonen, die de mens verwarren, verdelen, verstikken en het liefst zouden doden. Maar we zijn niet ongewapend. De waarheid heeft bevrijdend potentieel en geloof levert de kracht om dit potentieel om te zetten in daadwerkelijke bevrijding. Operatie Leeuwenhart biedt daarom geen kille beschouwingen, maar vurige analyses en krachtige aansporingen om onderdrukking en volgzaamheid in te ruilen voor overtuiging en actie.
We zullen koste wat kost ons eiland verdedigen. We zullen vechten op de stranden, we zullen vechten op de landingsplaatsen, we zullen vechten in de velden en in de straten, we zullen vechten in de heuvels, maar overgeven zullen we ons nooit.

- winston churchill -

bekijk deze
indrukwekkende
documentaire

operatie leeuwenhart
gaat over
brandende
pijlen

Operatie Leeuwenhart levert ook striemende oordelen en dringende oproepen voor degenen die op grond van hun positie, verantwoordelijkheid behoren te nemen voor de situatie waarin we zitten. De stukken die geschreven zijn, zijn als pijlen van waarheid, om leugens te verdrijven en harten weer te doen ontbranden voor een waardige en autonome toekomst voor Nederland.

Ik zal voor vrijheid vechten tot ik erbij neerval.

- nelson mandela-

Strijd mee door het toepassen van deze brandende pijlen

operatie leeuwenhart
gaat over
samen opstaan

Zoals licht sterker is dan duisternis, is waarheid sterker dan leugen en liefde sterker dan haat. Zij die ons land en haar toekomende generaties lief hebben, zullen de bevrijdende waarheid blijven zoeken en verspreiden en zo het licht weer ontsteken. Doe mee, volg je leeuwenhart en strijd mee voor de toekomst van onze Nationale Leeuw. Alleen samen laten we hem uit de as herrijzen!

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf.

- martin luther king -

vrijheid is de
moeite waard
om voor te
vechten

operatie leeuwenhart
gaat over
dappere helden

Dappere helden zijn vaak gewone mensen, zoals jij en ik, maar die de moed hebben gekregen om op te staan tegen onrecht en te vechten voor een hoger doel. Je hoeft geen uitzonderlijke kwaliteiten te hebben om een held te zijn. Het feit dat je mee wilt vechten voor vrijheid en waarheid maakt jou een dappere held en een moedige strijder!

“Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen.”

- john f. kennedy -

STRIJD MEE

Het is nu tijd om op te staan en mee te vechten. Ontvang tips, bemoedigingen en pijlen om mee te kunnen strijden!
* Wij sturen geen spam, u kunt hier onze privacyverklaring lezen.

OPERATIE LEEUWENHART