BELANGRIJKE LINKS

Operatie Leeuwenhart is slechts één van de vele initiatieven die zij aan zij strijden voor bevrijding, herstel en genezing van ons land. We eren allen die ons zijn voorgegaan in waakzaamheid en actie en zien er naar uit dat nog veel meer wakkere en strijdbare Nederlanders zich bij dit groeiende leger aansluiten. Alleen samen verdrijven we de tirannie uit ons land.

Gezond Verstand is een blad voor iedereen die objectief en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld. Een blad met serieuze, kwalitatief hoogstaande journalistiek ter bevordering van een burgerschap met gezond verstand.

BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de effecten van door de overheid getroffen coronamaatregelen.

Top-journalisten, wetenschappers, artsen, kerkleiders en onderzoekers waarschuwen voor een wereldwijde dictatuur door de rijke elite.

Een samenwerkingsverband van artsen die waarheid en ethiek willen terugbrengen binnen de geneeskunde en in onze samenleving.

Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden. Wij gebruiken burgerjournalistiek als middel voor verandering.

Een Oorlog Reeds Verloren is de podcast van Sven-Ake Hulleman, waarin hij de huidige systeemcrisis en haar wortels bespreekt en onderzoekt hoe de onthechte mens zichzelf kan terugvinden.

De Andere Krant is een initiatief vanuit de stichting KnowledgeMatters. Het doel van De Andere Krant is om het publieke debat te verbreden en de Andere Kant van het nieuws te tonen.

NineForNews is geen platform dat meent de ‘waarheid’ te brengen. Het beoogt slechts informatie te delen en belichten vanuit verschillende invalshoeken. Het is aan de lezer zelf om hieruit te filteren wat aansluit bij de eigen overtuigingen.

Nationale Bond tegen Overheidszaken streeft de waarborging na van onze veiligheid, zorg en rechten. Onze samenleving dient beschermd te worden tegen de hebzucht van het multinationale bedrijfsleven en de tirannie van de overheid. De rechtsstaat moet worden hersteld.

Xandernieuws geeft een ander perspectief op het wereldnieuws. Op deze website vind je interessante artikelen met scherpe analyses van de hedendaagse ontwikkelingen.

Vaccinvrij is een stichting die zich inzet voor transparante informatie (met andere woorden: uitspraken die onderbouwd zijn met controleerbare bronnen), en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze. Of mensen – na volledig geïnformeerd te zijn – wel of niet willen vaccineren is wat hen betreft aan de mensen zelf.

Wees de Weerstand geeft informatie en krachtige aansporingen om weerstand te bieden aan de opdringende duisternis in deze wereld.

Bijzondere aandacht voor hoe de wereldgebeurtenissen zich kaderen in het einde der tijden.

Deze website bestaat om mensen een kickstart te geven om zelf te onderzoeken wat gaande is in de wereld. Op deze manier worden mensen aangemoedigd en geholpen om zelf weloverwogen keuzes te maken in een zeer verwarrende tijd. 

Artsen Voor Vrijheid is een neutrale, onafhankelijke organisatie die getuigenissen verzamelt van artsen en specialisten, zorgpersoneel en verpleegkundigen, wetenschappers en laboranten, patiënten en hun familie, zelfstandigen, werknemers en ouders.

Het begon allemaal met een drie uur durend interview met klokkeluidster en wetenschapper Judy Mikovits. Haar getuigenis werpt licht op de omvang van de corruptie achter sleutelspelers in onze wereldwijde gezondheidszorg. Na dit gesprek was terugkeren onmogelijk.

Een documentaire van Nederlandse bodem waarin Nico Sloot verslag doet van zijn eigen onderzoek en gesprekken met deskundigen.

Een internationale groep van epidemiologen van infectieziekten en volksgezondheidswetenschappers maakt zich grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, welke worden veroorzaakt door het huidige COVID-19 beleid. Zij staan een totaal andere benadering voor genaamd ‘gerichte bescherming’.